Користуючись послугами сайту Campsinfo.com, користувач дає згоду на обробку  своїх персональних даних і підтверджує, що даючи таку згоду, діє своєю волею і в своєму інтересі.
Згода поширюється на наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, місто і країна проживання, телефон, електронна пошта, а також прізвища, імена, по батькові та дати народження дітей користувача.
Згода на обробку персональних даних дається користувачем з метою отримання послуг, що надаються Campsinfo.com, в тому числі для здійснення бронювання путівки в обраний користувачем дитячий табір.
Згода надається на здійснення будь-яких дій щодо Персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи без обмеження: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування , знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства.
Обробка персональних даних здійснюється Campsinfo.com наступними способами:
обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації;
обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (неавтоматизована обробка).
При обробці персональних даних Campsinfo.com не обмежений у застосуванні способів їх обробки.
Справжнім користувач визнає і підтверджує, що в разі необхідності надання персональних даних для досягнення зазначених вище цілей третій особі (включаючи дитячі табори, туристичні агенції та туристичні оператори), а так само як при залученні третіх осіб до надання послуг в зазначених цілях, передачі Campsinfo.com належних йому функцій і повноважень іншій особі, Campsinfo.com вправі в необхідному обсязі розкривати для здійснення вищевказаних дій інформацію про користувача особисто таким третім особам, їх агентам і іншим уповноваженим особам, а також надавати таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію.
Також справжнім користувач визнає і підтверджує, що дана згода вважається даною будь-яким третім особам, зазначеним вище, з урахуванням відповідних змін, і будь-які такі треті особи мають право на обробку персональних даних на підставі цієї згоди.

ukУкраїнська
ru_RUРусский ukУкраїнська